Hyresgäster

Kontaktuppgifter

 

Avisering, hyresavi-frågor och redovisning

Carina Öberg på ”Fastighetsägarna MittNord”: 026-54 66 32 alt. Carina.Oberg@fastighetsagarna.se

 

Felanmälan Eskilstuna

Ordinarie felanmälan (vardagar 07:00-16:00): FF Fastighetsservice AB: 0771-330 300 alt. via www.ff-fastighetsservice.se

Akut jour (för akuta ärenden utanför felanmälningstid, exempelvis vattenläckage): FF Fastighetsservice AB: 0771-330 300 (samma nummer)

 

Felanmälan Nykvarn

Vaktmästare och husvärd, Per Emanuelsson: 070-830 59 34

I hans frånvaro nås sonen Kent på samma nummer.

 

Felanmälan Strängnäs

Ordinarie felanmälan (vardagar 07:00-16:00): FF Fastighetsservice AB: 0771-330 300 alt. via www.ff-fastighetsservice.se

Akut jour (för akuta ärenden utanför felanmälningstid, exempelvis vattenläckage):

FF Fastighetsservice AB: 0771-330 300 (samma nummer)

 

Uppsägning sker skriftligen till

Mälardalen Bostäder AB

Ynglingagatan 15, 4tr, lgh 1402

113 47 Stockholm

Uppsägningen måste ske skriftligen och undertecknas av hyresrättsinnehavaren. 

Ägarombud

forvaltning@malarbo.se

 

 

Mer information gällande fastigheterna Lilljan 4 & 6 i Strängnäs

Internet och Kabel-TV

Fastigheten är ansluten till Stadsnätet.

För mer information kontakta dem på 0771-375 375, info@fibra.se,
https://www.fibra.se/

El

Nätägare är Sevab.

För mer information kontakta dem på 0152-460 50, kundservice@sevab.com,
https://www.sevab.com