Hyresgäster

Kontaktuppgifter per ort

 

Strängnäs

 

Teknisk Felanmälan

När: Något är trasigt, läcker eller inte fungerar som det ska, även städning och snöröjning.

Ordinarie felanmälan (vardagar 07:00-16:00): J&C Bygg och Fastighets AB: 070 493 27 45 alt. via Felanmalan@jcfast.se

Akut jour (för akuta ärenden utanför felanmälningstid, 16:00-07:00 samt lördag och söndag), exempelvis pågående vattenläckage: Jourbilsgruppen: 010-33 33 255

 

Internet och Kabel-TV

Fastigheterna Lilljan 4&6: Dessa är anslutna till Stadsnätet. För mer information kontakta dem på 0771-375 375, info@fibra.se, https://www.fibra.se/

Fastigheterna Lilljan 3 & 8: Här har vi avtal med Telenor gällande Kabel-tv (Telenor har köpt upp Bredbandsbolaget). En HD-box per lägenhet ingår. Har ni en gammal så kallad SD-box kan ni själva kontakta Telenors kundservice per telefon 020-222 222 och begära att få en ny box utskickad. Detta sker då kostnadsfritt. Vi på Mälardalen Bostäder har inga TV-boxar, dessa levereras av Telenor.

EL

Nätägare är Sevab. För mer information kontakta dem på 0152-460 50, kundservice@sevab.com, https://www.sevab.com

 

Eskilstuna

 

Teknisk Felanmälan

När: Något är trasigt, läcker eller inte fungerar som det ska, även städning och snöröjning.

Ordinarie felanmälan (vardagar 07:00-16:00): J&C Bygg och Fastighets AB: 070 493 27 45 alt. via Felanmalan@jcfast.se

Akut jour (för akuta ärenden utanför felanmälningstid, 16:00-07:00 samt lördag och söndag), exempelvis pågående vattenläckage: Jourbilsgruppen: 010-33 33 255

Internet och Kabel-TV

Här har vi avtal med Telenor gällande Kabel-tv (Telenor har köpt upp Bredbandsbolaget). En HD-box per lägenhet ingår. Har ni en gammal så kallad SD-box kan ni själva kontakta Telenors kundservice per telefon 020-222 222 och begära att få en ny box utskickad. Detta sker då kostnadsfritt. Vi på Mälardalen Bostäder har inga TV-boxar, dessa levereras av Telenor.

 

Nykvarn

 

Teknisk Felanmälan

När: Något är trasigt, läcker eller inte fungerar som det ska, även städning och snöröjning.

Vaktmästare och husvärd, Per Emanuelsson: 070-830 59 34

I hans frånvaro nås sonen Kent på samma nummer.

 

Internet och Kabel-TV

Hyresgäster har egna abonnemang hos valfri operatör på egen bekostnad.

För samtliga hyresgäster

 

Ekonomisk förvaltning

När: Avisering, hyresavi-frågor och redovisning (ej klagomål eller uppsägningar, endast ekonomiska frågor kring avisering).

Carina Öberg på ”Fastighetsägarna MittNord”: 026-54 66 32 alt. Carina.Oberg@fastighetsagarna.se

 

Lägenhetsnummer

När: Om du är nyinflyttad och behöver ange lägenhetsnummer till folkbokföringen men saknade det i ditt kontrakt.

Vi som fastighetsägare har sällan användning av lantmäteriets lägenhetsnummer men känner ofta till det och skriver då in det i alla nya kontrakt. Saknar ditt kontrakt lägenhetsnummer kan du lätt själv få fram det med Lantmäteriets instruktioner:

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/fastighetsinformation/instruktioner_lagenhetsnumrering.pdf

 

Uppsägning sker skriftligen till fastighetsägaren

När: Vid uppsägning av ert kontrakt. Uppsägningen måste alltid ske skriftligen och undertecknas av hyresrättsinnehavaren. Endast den som står på kontraktet kan säga upp bostaden. I första hand används befintligt kontrakt för uppsägning, annars skriv själv datum, bostad det gäller och signera samt skicka in till oss.

För Strängnäs sker uppsägning till

jari@jcfast.se (Jari Andersen, 070 493 27 45)

För Eskilstuna och Nykvarn sker uppsägning till

forvaltning@malarbo.se

Fastighetsägaren / Ägarombud

När: Ärenden som inte kan hanteras av ekonomisk eller teknisk förvaltning. Exempelvis frågor relaterade till ert kontrakt, önskan om uthyrning i 2:a hand, klagomål som teknisk förvaltare inte kan åtgärda, önskemål om förbättringar som inte kan hanteras av teknisk förvaltare (exempelvis såga ner ett träd, handikappanpassning med kommunalt stöd etc):

E-post: forvaltning@malarbo.se

Fysisk post:

Mälardalen Bostäder AB

Ynglingagatan 15

113 47 Stockholm